Contact

  Je bent aangeland op de contactpagina. Hier kan je terecht voor vragen en opmerkingen.

  Bescherming van persoonsgegevens
  Ik hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In dit contactformulier echter wel, hier wordt persoonlijke informatie van jou gevraagd. De gegevens die je hier verstrekt worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.
  Ik geef je daarbij de volgende garanties:
  -Jouw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken.
  -De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  -Jouw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.
  -Ik tref de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens.